Overzicht

Minder stageplaatsen

  • 2 april 2013

Voor studenten verpleegkunde (niveau 4) is het moeilijker geworden om een stageplaats te vinden.

Hetzelfde geldt voor aankomende medewerkers maatschappelijke zorg en persoonlijk begeleiders specifieke doelgroepen. Het effect van de aangekondigde bezuinigingen op de zorg (in het Regeerakkoord een totaal van vijf miljard) heeft direct effect op het stageaanbod, vooral op de bbl. Ziekenhuizen stappen weer over naar bol-stages, omdat ze denken dat dit minder kost. Dat blijkt uit de Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Zorg (najaar 2012) van Calibris.

Slechte match
Het aantal studenten verpleegkunde en studenten persoonlijk begeleider is de afgelopen twee jaar sneller gegroeid dan het aanbod van stageplaatsen. Enkele roc’s geven aan dat ze door een gebrek aan stageplaatsen soms studenten moeten weigeren. Veel roc’s ervaren ook voor de lagere niveaus (1 en 2) een tekort aan stageplaatsen. En soms zijn er wel stageplaatsen, maar matchen vraag en aanbod – om welke reden dan ook – niet goed.

In het noordwesten en midden van het land is het makkelijker een stageplaats verpleegkunde of maatschappelijke zorg te vinden dan in de rest van het land.

Meer informatie over:

de monitor

http://www.calibris.nl/getattachment/36f0ee60-e9fa-49b8-abbf-f87b3f5c3c19/132351-Calibris-BR-Monitor-Arbeidsmarkt-Zorg_WEB.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.calibris.nl/Publicaties/Nieuwsberichten/Calibris-brengt-Monitors-Arbeidsmarkt-en-Onderwijs