Overzicht

Leren van elkaar bij ethische dilemma’s

  • 2 april 2013

Op een website van de vakbond adviseren zorgprofessionals elkaar hoe om te gaan met ethische dilemma’s die zich kunnen voordoen in de praktijk.

Wat doe je als een dementerende bewoner je telkens in het gezicht spuugt? Mag je hem een mondkapje voordoen? Of beperk je hem dan te veel in zijn bewegingsvrijheid? Het is een van de dilemma’s die wordt voorgelegd via de website. Deze is in het leven geroepen door CNV Publieke Zaak, omdat de vakbond het ervan overtuigd is dat nadenken over ethiek – wat goed is en wat kwaad - belangrijk is voor zorgverleners.

Richtlijnen
Er gelden richtlijnen voor het aanmelden van een dilemma. Zo wordt de indiener van het dilemma gevraagd zich te beperken tot de waarneembare feiten en interpretaties en meningen achterwege te laten. Ook moeten vragenstellers hun vraag zo simpel mogelijk formuleren (zonder beroepstaal of jargon). Collaga’s mogen vervolgens op het dilemma reageren.Meer informatie over:

de website:
http://www.mijnvakbond.nl/Ethische-dilemmas