Overzicht

Hulp bij dementie

  • 2 april 2013

Het ROC Nijmegen ontwikkelde een bijscholingsprogramma 'Hulp bij dementie' voor de Zorggroep Noord-Limburg.

Het programma, gesubsidieerd vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg, richt zich op het verbeteren van kennis, vaardigheden en houding van medewerkers tegenover cliënten. Ook samenwerking, zowel tussen organisaties als daarbinnen, krijgt aandacht.

Scholing
De bijscholing is nodig, omdat medewerkers te weinig wisten van ziektebeelden en over het verloop van de ziekte dementie. Voor alle medewerkers is er een basisscholing van twee dagdelen. Daarnaast krijgen personeelsleden van niveau 3 en 4 nog twee dagdelen extra. Met een ‘train de trainer’-module gaan opleiders van de deelnemende organisaties de scholing aan hun eigen medewerkers verzorgen.

Vervolg
De komende drie jaar wordt het project op grotere schaal uitgevoerd. Alle 4800 medewerkers van de vijftien samenwerkende organisaties in Noord-Limburg krijgen dan scholing in de omgang met dementerende cliënten.

Meer informatie over:

de bijscholing
http://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/project-afgerond-deskundigheidsbevordering-bij-dementie/
http://www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl/actueel/nieuws/artikel/item/project-afgerond-deskundigheidsbevordering-bij-dementie/